Nové súťaže!

Na Susedovici nás čakajú aj nové súťaže a výzvy 💪 Tentoraz môžeš získať napríklad medajlu 🥇 na obrovskej nafukovacej prekážkovej 🏃‍♂️ dráhe. Príď sa ukázať, lebo #Susedovica je zábava! 🤩